: : ��������� : :
«    ���� 2016    »
�� �� �� �� �� �� ��
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
: : ������ : :

�������� ���������� � ��������������

: : ����� ����� : :
������� �� ��� ��� ����? [?]
��
���
������� �� ��� ���������
�����������
������� ��������������


       �� ��������� ��� ��������� ����� ������ �� ���� ����������� - �� 25% �� ������� ��������� �����, �� ��������������. ��������� ����� ��������� ���� �����, �������� � ������ ���������-���������������������� � ���������-������������� ��������� ����� ��� ����������� ����, �������� �����, ��, ������ ��������� (��� �����������) �������������, ����������� �������, ���������� �.�.
       ����������, ��� ������� ���, �� ������������ ������������������ �����������, ����������� �� �������� ������ �����, ����������� ������ � ������� ����������� ������ ����� ������ ������������, ������� ������ ���� ������� � ���� ������������� ������ ������������.
       ���� � ��� ��� ���� ������� ����������, �� �� ������� ���������� � ������� ������� ����� � ������������ ��� ����������� ��� ������ ���������� ��������� ����������� ����������. ���� �������� ��������, � ������� ��� ����������� ������� ���������� � ��������������� ����� ��� ������� ������ ������ �� ���������, �� ������� ��� �����������, ��������� ������ �������������� ������������ ����� (���).
       ������ �� ���������������������� � ������������� ����������, � ��� �� ������ �� ��������������� ����������� (����������������� ������, ������ �� ��������������� ������, ����� � ����������� ����������� �����������) ����������� ����� ���������� �������� ��������� �������� �� �������� ����������������. ������, � ������ ����������� ����������� �������, �� ����������� ����� ��������� ������� ���������� � ���������� ���� ����������� �����. ������ �� ������ �� ��������������� ����������� ����� ��������� ��������, �� ���� ��������� ���������� ��� ����� ������ �� ��������. ���� ����������� ������ �� ������������ �� �������������� ���������� ����������.
������� ������� �������� Srochnyy-trudovoy-dogovor.doc [52 Kb] (c���������: 55)
       �� ��������� ����������� ������ �� ���� ���������� ������. ������� ���������������������� � ������������� ������ ��������� �� ���������� �������� �������, �� ��������� ���������� ���������� ������� ����� �������� ����� ������������ ����������� ������.
       ��� ������ ���������������, ����������������� ������ � ���������� ������ �������� ��� ������ ��������� ���������� �� ����������� ����� � ����� ���������� �������� � ������ �� �������� ������������� ������ �� ���������, ��� ������ �� ������� ��������� (�� ��������������� ��������������).
       ���� � �� ������� ������������, � ������� - ����������� ��������� ���������-��������������� � ���������-������������� ������ � ����� ����� ������ ����� �� 25% �� ������� ��������� �����.
       �� ����� ������ ���������, ������ �������, ����������� ����� � ���! �������, ������, ��������� �� �������� ��������!


�������� �������������� ����������
� �������� �������������� �� ������ ��
��������� 8 (924) 202 02 24 (�������)
                 8 (914) 316 22 10 (���)
��� ������ �� �����
admin@gidrodv.ru